Andrzej Dębkowski

O mnie

Urodził się w 1961 roku w Zelowie, gdzie mieszka do dzisiaj. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest absolwentem Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie. Redaktor naczelny „Gazety Kulturalnej”.

Współzałożyciel Klubu Literackiego „Od-Nowa” w Bełchatowie, redaktor serii wydawniczej „Biblioteka Od-Nowy”. W 1990 roku redagował pierwsze w województwie piotrkowskim pismo prywatne „Kurier Zelowski”. Był redaktorem naczelnym pisma kulturalno-społecznego „Twórca”. Współpracował z takimi pismami, jak: „Akcje i Reakcje”, „Wiadomości”, „Wieści Zelowskie”, „Nowiny Bełchatowskie”, „Piotrkowski Informator Kulturalny”, kwartalnik kulturalny „Siódma Prowincja”, „Kalejdoskop”, „Iskra” i wielu innych.

Debiutował w 1988 roku. Publikował swoje wiersze m.in. w „Wiadomościach Kulturalnych”, „Okolicy Poetów”, „Gazecie Kulturalnej”, „Literackiej Polsce”, „Metaforze”, „Sycynie”, "Akancie", „Siódmej Prowincji”, „Poezji dzisiaj”, „Autografie”, „Śladzie” oraz w kilkudziesięciu antologiach i almanachach – w prasie krajowej i zagranicznej. Autor ponad pół tysiąca publikacji prasowych. Jest laureatem konkursów literackich, wielu nagród i wyróżnień. Jego wiersze tłumaczono na język włoski, czeski, litewski, estoński, serbski, węgierski, rosyjski. Współpracuje, jako publicysta i eseista, z prasą kulturalną w kraju i za granicą.

Członek Warszawskiego Oddziału i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Ważniejsze nagrody i odznaczenia:

Nagroda XXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (1998) za książkę Paryż nie jest taki piękny...

Dwukrotnie: Wielki Laur Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza: w 2000 roku za: Stworzenie platformy dyskusji kulturalnej jaką jest "Gazeta Kulturalna" oraz w 2002 roku w dziedzinie publicystyki. Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu - Labor omnia vincit za krzewienie idei pracy organicznej (2012).